Web
Analytics
Szkoły i Przedszkola

Szkoły i Przedszkola

Na początku października w ramach szkolnego projektu profilaktycznego p.n. „Wiem, rozumiem- nie biorę.”, realizowanego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018, odbyły się Warsztaty twórczej profilaktyki (poprzez teatr i dramę).
% października w przedszkolu nr 8 na Bocianiej we współpracy z Kołobrzeską Policją oraz PSB Mrówka zorganizowano akcję pt. Bądź widoczny na drodze. Podczas wydarzenia odbyła się "pogadanka", którą wygłosił rzecznik policji Tomasz Kwaśnik. Następnie dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i rożne gadżety odblaskowe i pod okiem Policjantów z Ruchu Drogowego oraz maskotki PSB Mrówki uczyły się prawidłowego zachowywania się na drodze.
2 października. w ramach szkolnego projektu profilaktycznego p.n. „Wiem, rozumiem- nie biorę.”, realizowanego dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018, odbyły się Warsztaty twórczej profilaktyki (poprzez teatr i dramę).
Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października. Cały miesiąc październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt.        
Od maja do połowy października w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek" w Kołobrzegu, odbywają się zajęcia kulinarne, realizowane w ramach projektu: Działalność wychowawczo - profilaktyczna i informacyjno – edukacyjna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym – Kulinarne podróże po Europie: „Lepiej dobrze ugotować niż alkohol konsumować".

Aktualności

Sport

Region

Szkoły i przedszkola