Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody w Kołobrzegu zamieszkałych przy ul. Sułkowskiego,  że w związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci kanalizacji sanitarnej w dniu.: 21.05.2017 r. od  godz. 23:00 do godz. 6:00  zostanie wyłączona z eksploatacji przepompownia ścieków przy ul. Morawskiego. W tych samych godzinach zostanie wstrzymany także dopływ wody na ulicy Zygmuntowskiej

W związku z powyższym zalecamy ograniczenie dużych ilości  odprowadzania ścieków w tych godzinach.

MWiK 

 

×
Reklama