Tylko do 15 września można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Jednorazowo na ten cel można otrzymać od 175 zł do 445 złotych. Programem objęci są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

W ramach programu "Wyprawka szkolna" pomoc przysługiwać będzie uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.


Szczegółowych informacji udzielają szkoły, do której uczeń ubiegający się o dofinansowanie będzie uczęszczał w zbliżającym się roku szkolnym. . W minionym roku szkolnym zachodniopomorskie samorządy na wyprawki szkolne w całym województwie przeznaczyły ponad 2 mln zł.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

Kod antyspamowy
Odśwież