Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kołobrzegu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży. Jeśli masz od 18 do 24 lat, jesteś mieszkańcem powiatu kołobrzeskiego, aktualnie nie pracujesz, nie szkolisz się, a chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje i wziąć udział w ciekawych kursach i szkoleniach to ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

W ramach projektu oferowane będzie:

szkolenia zawodowe (uczestnik sam decyduje w jakim szkoleniu weźmie udział)
płatne staże zawodowe u pracodawców przez okres 3 miesięcy.
kursy: komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, językowe,
prawa jazdy kat B,
każdy z uczestników przejdzie metamorfozę (zajęcia ze stylistą oraz zakup strojów)
poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników
wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci: wyżywienia, finansowania kosztów dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapisy odbywają się w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Kołobrzegu przy ul. 1 Maja 47, tel. 94 35 246 67