Wyrazy szczerego współczucia dla Pana Janusza Gromka Prezydenta Miasta Kołobrzeg i rodziny z powodu śmierci Teściowej składają Zarząd i Pracownicy Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu oraz Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego