Ogromne poruszenie wywołała opisana przez nas sprawa chłopca, który w jednej z kołobrzeskich podstawówek, zaatakował nożem swojego kolegę. Udało nam się dzisiaj zweryfikować wcześniejszej informacje i porozmawiać z dyrekcją szkoły i rodziną ucznia.

Rodzina chłopca została już wcześniej objęta opieką wszelkich możliwych instytucji; MOPS-u, sądu rodzinnego, policji, zespołu kuratorskiej służby sądowej. Szkoła wyczerpała wszystkie możliwe środki wychowawcze, jak choćby, spotkania z psychologiem i pedagogiem i poprosiła o pomoc te właśnie instytucje – powiedziała w rozmowie z nami Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz, dyrektorka placówki, w której doszło do incydentu. Władze szkoły zaprzeczyły informacji, że narzędzie ataku, nóż do tapet, był jednym z przyborów, który uczniowie mieli przynieść do szkoły na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia techniczne.

To jedyne informacje jakich udziela szkoła. Nie wiadomo więc w jakich okolicznościach doszło do ataku. Władze placówki, potwierdzają jedynie wiadomość, że zaatakowany chłopiec nie odniósł żadnych obrażeń. Z naszą redakcją skontaktowała się natomiast mama małoletniego napastnika. Kobieta zapewniła, że od trzech miesięcy stara się o umieszczenie chłopca w ośrodku socjoterapeutycznym w Stargardzie. Jak podkreślała, obecnie pomaga jej w tym kurator, pod opieką którego jest chłopiec. Dwunastolatek (chłopiec ma już 12 lat – dop.red.) ma trafić tam na początku grudnia. Jak się dowiedzieliśmy, wbrew wcześniejszym informacjom, chłopiec nie uczęszcza na razie na zajęcia szkolne.

Przypominamy; w ubiegłym tygodniu doszło do dramatycznego wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu. Dwunastolatek zaatakował nożem do tapet jednego ze swoich kolegów. Jak udało się nam ustalić, nóż należał do jednego z uczniów i nie był własnością małoletniego napastnika. (iws)