Od roku działa Krajowa Mapa Zagrożeń. Projekt realizowany jest przez policję. Dzięki niemu można wskazać miejsca niebezpieczne, zarówno w ruchu drogowym, jak i zagrożone przestępstwami czy wykroczeniami. Spektrum możliwości jest bardzo szerokie. Wskazania są weryfikowane przez mundurowych.

Tym samym Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu zaprasza mieszkańców powiatu kołobrzeskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Podczas konsultacji przekazane zostaną informacje na temat aplikacji Krajowej Mapy oraz dotychczasowe zgłoszenia jakie nanieśli mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego. Konsultacje odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg w najbliższą środę (15 listopada) od godz. 12.00 do 13.00.
Komentarze  
+18 #1 antek68 2017-11-13 16:30
Czy można zgłosić nielegalnie postawione wiatraki w miejscowości Jarogniew za które wójt wziął pieniądze?
Cytować
-3 #2 OSIEDLE BAłTYK GRZYBOWO 2017-11-13 16:54
Henryk Rupnik, Andrzej Bielankiewicz , Alois Thomys , Dorota Blocher, , Marek Rowiński,. Tomasz Kubacki, czyli Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Bałtyk w Grzybowie swoją kłótliwą, konfrontacyjną kampanią skierowaną przeciwko dot. Administratorowi Osiedla Baltyk doprowadzają do upadłości tej Spółki. Dzięki Wam takie incydenty jak spalenia na Osiedlu, kradzieże będą się mnożyć. Stowarzyszeni mające 105 członków uzurpuje sobie przedstawicielstwo 523 właścicieli nieruchomości. Rupnik, Thomys, Rowiński nie płacą nawet opłat miesięcznych usług Administracji na poczet części wspólnych jak monitoring , ochrona, oświetlenie dróg, konserwacje itp. Namawiają mieszkańców bezprawnie do niepłacenia opłat i zbieranie pieniędzy na koncie depozytowym do momentu upadłości Spółki OS. BALT. ADMIN.,. Na koniec listopada zostaje zniesiona ochrona osiedla, instalacje monitoringu, bramy i furtki będą otwarte. Rupnik anonsuje swój dom do sprzedaży za 950.000 zł., już od 5-ciu miesięcy. Jemu chodzi jak wieść niesie tylko o pieniądze i funkcje.
OSIEDLE BAŁTYK TO ŻADNA WIZYTÓWKA GRZYBOWA JUŻ.
Wyniki działania STOWARZYSZENIA OB przemawiają przeciwko tym ludziom: Henryk Rupnik, Andrzej Bielankiewicz, Alois Thomys, Dorota Blocher, , Marek Rowiński,. Tomasz Kubacki.
Jeżeli macie jeszcze trochę kurażu i odpowiedzialności to działajcie tylko wg. Waszego Statutu np.: integracja mieszkańców zamiast skłócania. Nie zrobiliście nic w tym zakresie do tej pory, a minęło już 1,5 roku, powinniście odejść. Nawet nie słuchacie pożytecznych porad życzliwych mieszkańców, wasze odpowiedzi to:
,, zapiszcie się do Stowarzyszenia,,. Nawet o własnych członkach mówicie, że nie płacą deklarowanych składek, ale wy też nie płacicie na konto Zarządcy za koszty części wspólnych i usługi ochrony , monitoringu tylko wyrafinowanie czekacie na upadłość obecnego administratora. My mieszkańcy pokrywamy za was opłaty, ale jak długo jeszcze??
Cytować
-1 #3 OSIEDLE BAłTYK GRZYBOWO 2017-11-13 17:06
Spółka Developer OSIEDLE BALTYK Sp.zoo / Pan Bogusław Malinowski jako Prokurent / dostała już rok , do 2-ch lat od Spóki MWIK Kołobrzeg specyfikację dodatkowych robót i poprawek sieci wodno – kanalizacyjnej na zamkniętym terenie Osiedla Baltyk. Jest to wg Dyrektora MWIK Kołobrzeg Pana Piotra Moździerza duży zakres robót i bez aktualizacji źle zaprojektowanej i wykonanej sieci wodno-kanalizacyjnej spółka MWIK nie ma obowiązku przejęcia tejże sieci na swój stan. Wg. Dyr. Piotra Moździerza jakiekolwiek rozmowy o przyjęciu sieci mogą się zacząć po poprawieniu sieci, co wiązać się będzie z wysokimi inwestycjami.
Na Osiedlu Baltyk jest w użyciu taka suma kosztów naprawy sieci o wysokości 1.500.000 PLN, tą informację podało również Stowarzyszenie Osiedle Baltyk. Ale tym głównym problemem STOW. OB. nie zajmuje się wystarczającą dociekliwością , w notatkach Walnego Zebrania Członków Stow. OB. jest brak informacji na temat stanu faktycznego sieci wodno-kanalizacyjnej i jaj naprawy. Jest tylko mowa o cenie za wykonanie dokumentacji, co nie zostało potwierdzone przez Dyr. MWIK Pana Piotr Moździerza, który powiedział wyraźnie : sieć należy naprawić z odkryciem dróg i wysypisk., czyżby Stowarzyszenie Osiedle Baltyk myślało tylko o przejęciu władzy, a nie o dobru Mieszkańców. Tu się buduje b. poważny konflikt mieszkańców z Deweloperem. Zwłaszcza po wypowiedzeniu przez Spółkę Osiedle Baltyk usług administrowania zamkniętym osiedlem.
Cytować
-4 #4 OSIEDLE BAłTYK GRZYBOWO 2017-11-13 17:06
A oto tekst wypowiedzenia usług administracji przez Spólkę OSIEDLE BALTYK


Grzybowo, dnia listopada 2017 roku
Wypowiedzenie umowy i zawiadomienie dot. administrowania osiedlem zamkniqtym Osiedle Baftyk w Grzybowie

Szanowni Panstwo


Osiedle Battyk Sp. z o. o. w Grzybowie, dziataj§c w zgodzie z t§czqc§ Strony umowy oraz na zasadzie art. 746 § 2 w zwiqzku z art. 750 Kodeksu cywilnego, wypowiada umowy o s’wiadczenie ustug administratora zamknigtego osiedla Osiedle Battyk w Grzybowie ze skutkiem na 30 listopada 2017 roku.

Po uptywie okresu wypowiedzenia umowa wygas‘nie. W czasie okresu wypowiedzenia, tj. do 30 listopada 2017 roku, Strony zobowiqzane sq do s’wiadczenia na dotychczasowych zasadach, co w szczegolnos‘ci oznacza po Panstwa stronie obowiqzek terminowego uiszczania optat z tytulu administrowania osiedlem.

Wypowiedzenie nastqpuje z waznych powodéw, tj.:
1. wstrzymanie sit grupy mieszkancdw Osiedla z biezqcym regulowaniem optat miesiqcznych, skutkiem czego brakuje s’rodkéw na pokrycie bietqcych kosztow s’wiadczenia dotychczasowych ustug,
2. brak zainteresowania wiqkszos’ci mieszkaricdw Osiedla w nabyciu udziatdw w terenach wspolnych, skutkiem czego nie zaistniaty warunki niezbqdne do podjqcia zarzqdu terenami wspdlnymi przez spétkq Osiedle Battyk Administracja Sp. z o. o.

Rdwnolegle zawiadamiam, ze w tym zakresie, w jakim Osiedle Battyk Sp. z o. o. w Grzybowie mogta dziataé w trybie art. 752 Kodeksu cywilnego, w/w Spétka zaprzestaje s’wiadczenia ustug administratora zamkniqtego osiedla Osiedle Battyk w Grzybowie ze skutkiem na 30 listopada 2017 roku.


Z powaz hiem


Brent B n Prezes Z rzqdu
Cytować
+9 #5 Admin_EKG 2017-11-13 19:03
Cytuję OSIEDLE BAłTYK GRZYBOWO:
Henryk Rupnik, Andrzej Bielankiewicz , Alois Thomys , Dorota Blocher, , Marek Rowiński,. Tomasz Kubacki, czyli Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Bałtyk w Grzybowie swoją kłótliwą, konfrontacyjną kampanią skierowaną przeciwko dot. Administratorowi Osiedla Baltyk doprowadzają do upadłości tej Spółki. Dzięki Wam takie incydenty jak spalenia na Osiedlu, kradzieże będą się mnożyć. Stowarzyszeni mające 105 członków uzurpuje sobie przedstawicielstwo 523 właścicieli nieruchomości. Rupnik, Thomys, Rowiński nie płacą nawet opłat miesięcznych usług Administracji na poczet części wspólnych jak monitoring , ochrona, oświetlenie dróg, konserwacje itp. Namawiają mieszkańców bezprawnie do niepłacenia opłat i zbieranie pieniędzy na koncie depozytowym do momentu upadłości Spółki OS. BALT. ADMIN.,. Na koniec listopada zostaje zniesiona ochrona osiedla, instalacje monitoringu, bramy i furtki będą otwarte. Rupnik anonsuje swój dom do sprzedaży za 950.000 zł., już od 5-ciu miesięcy. Jemu chodzi jak wieść niesie tylko o pieniądze i funkcje.
OSIEDLE BAŁTYK TO ŻADNA WIZYTÓWKA GRZYBOWA JUŻ.
Wyniki działania STOWARZYSZENIA OB przemawiają przeciwko tym ludziom: Henryk Rupnik, Andrzej Bielankiewicz, Alois Thomys, Dorota Blocher, , Marek Rowiński,. Tomasz Kubacki.
Jeżeli macie jeszcze trochę kurażu i odpowiedzialności to działajcie tylko wg. Waszego Statutu np.: integracja mieszkańców zamiast skłócania. Nie zrobiliście nic w tym zakresie do tej pory, a minęło już 1,5 roku, powinniście odejść. Nawet nie słuchacie pożytecznych porad życzliwych mieszkańców, wasze odpowiedzi to:
,, zapiszcie się do Stowarzyszenia,,. Nawet o własnych członkach mówicie, że nie płacą deklarowanych składek, ale wy też nie płacicie na konto Zarządcy za koszty części wspólnych i usługi ochrony , monitoringu tylko wyrafinowanie czekacie na upadłość obecnego administratora. My mieszkańcy pokrywamy za was opłaty, ale jak długo jeszcze??

Admin zrób bana gościowi bo zaraz wszyscy pomyślą że to wy pod przykrywką ten bełkot wystawiacie !!!
Cytować
+13 #6 wkurzony 2017-11-13 19:21
czy można zgłosić że media miejskie są pod pantoflem Gromka.Tydzień temu na tym portalu ukazała się sonda wyborcza,która znikneła po godzinie(pewnie wodzowi nie pasiły)Teraz wypowiedź Gromka z 10.11.2017 odnośnie sytuacji w MECu jest na portalu Miastokołobrzeg gdzie ludzie boją się krytykować bo muszą to robić prawie z wklejonym swoim zdjęciem ,lub jak coś jest nie po myśli gromkowców to działa cenzurka.Słuchałem Gromka co on plecie i zbierało mnie na wymioty,do tego ta arogancja i uniesiny ton na dziennikarzy.Panie Gromek,pan nie wiedział że prezes już kilkakrotnie zmienia w karierze MECu sposób swojego zatrudnienia?Proszę się cofnąć w czasie i sprawdzić kiedy został manadżerem i jaki miał kontrakt ,kto taki kontrakt mu ułożył i kto mu podpisał-może nie Pan?To kto?Pan nic nie wiedział ,ale się dowiedział.Pensja o której Pan nic nie wie ,to ja Panu podpowiem że 7tys brutto to mają świeżo mianowani przez prezesa kierownicy,a prezes nie zniży się do ich poziomu.Sprawdziłbym też może plotkę 120tys odprawy a nie 40tys może do tej 40ski doszły jakieś dodatki np.zaległy urlop w stylu RZEPLIŃSKI,bo ptaszki ćwierkają że z kasy MECu wypłynęło 120tys.Pozdrawiam NIEZALEŻNE MEDIA
Cytować
+9 #7 stańczyk 2017-11-13 20:47
Cytuję wkurzony:
czy można zgłosić że media miejskie są pod pantoflem Gromka.Tydzień temu na tym portalu ukazała się sonda wyborcza,która znikneła po godzinie(pewnie wodzowi nie pasiły)Teraz wypowiedź Gromka z 10.11.2017 odnośnie sytuacji w MECu jest na portalu Miastokołobrzeg gdzie ludzie boją się krytykować bo muszą to robić prawie z wklejonym swoim zdjęciem ,lub jak coś jest nie po myśli gromkowców to działa cenzurka.Słuchałem Gromka co on plecie i zbierało mnie na wymioty,do tego ta arogancja i uniesiny ton na dziennikarzy.Panie Gromek,pan nie wiedział że prezes już kilkakrotnie zmienia w karierze MECu sposób swojego zatrudnienia?Proszę się cofnąć w czasie i sprawdzić kiedy został manadżerem i jaki miał kontrakt ,kto taki kontrakt mu ułożył i kto mu podpisał-może nie Pan?To kto?Pan nic nie wiedział ,ale się dowiedział.Pensja o której Pan nic nie wie ,to ja Panu podpowiem że 7tys brutto to mają świeżo mianowani przez prezesa kierownicy,a prezes nie zniży się do ich poziomu.Sprawdziłbym też może plotkę 120tys odprawy a nie 40tys może do tej 40ski doszły jakieś dodatki np.zaległy urlop w stylu RZEPLIŃSKI,bo ptaszki ćwierkają że z kasy MECu wypłynęło 120tys.Pozdrawiam NIEZALEŻNE MEDIA

........ale kociołek na gaz nowy mamy ,mamy Prawda?
Będzie drogo,będzie się działo,przy zakręconych grzejnikach będzie się siedziało!
Cytować
+12 #8 mecenas 2017-11-13 21:04
Gromek na wszystko Dziurze pozwala ,albo Dziura robi go w chura
Cytować
+5 #9 ogon chce machac psem 2017-11-13 23:22
Najwiekszym zagrozeniem dla obecnego dobrego i zasluzonego autorytetu Policji w Kolobrzegu.
Jest niewielki odsetek policjantow , ktorzy przemycili nawyki z czasow
gl. kom. tamtej policji Dzialoszynskiego z pobliskiego zukrainizowanego Trzebiatowa .
Komendianta wywalonego za dobre relacje z mafia jak mowily media.
Z czasow rowniez poprzednika obecnego profesjonalnego Komendanta Dariusza Hoca.
POprzednika m.in Trzcinskiego .
Z czasow gdzie m.in 3 policjantow" trzymalo sluzbe" z dziewczynkami w lozu w " Studio Dwa " Grzybowo np ...itp itd .
To se ne wraci ..
Dobra i skuteczna na to metoda " obcinanie ogonow "
Cytować
+4 #10 ... .... ..... ...... ....... ........ . 2017-11-14 09:05
Cytuję wkurzony:
czy można zgłosić że media miejskie są pod pantoflem Gromka.Tydzień temu na tym portalu ukazała się sonda wyborcza,która znikneła po godzinie(pewnie wodzowi nie pasiły)Teraz wypowiedź Gromka z 10.11.2017 odnośnie sytuacji w MECu jest na portalu Miastokołobrzeg gdzie ludzie boją się krytykować bo muszą to robić prawie z wklejonym swoim zdjęciem ,lub jak coś jest nie po myśli gromkowców to działa cenzurka.Słuchałem Gromka co on plecie i zbierało mnie na wymioty,do tego ta arogancja i uniesiny ton na dziennikarzy.Panie Gromek,pan nie wiedział że prezes już kilkakrotnie zmienia w karierze MECu sposób swojego zatrudnienia?Proszę się cofnąć w czasie i sprawdzić kiedy został manadżerem i jaki miał kontrakt ,kto taki kontrakt mu ułożył i kto mu podpisał-może nie Pan?To kto?Pan nic nie wiedział ,ale się dowiedział.Pensja o której Pan nic nie wie ,to ja Panu podpowiem że 7tys brutto to mają świeżo mianowani przez prezesa kierownicy,a prezes nie zniży się do ich poziomu.Sprawdziłbym też może plotkę 120tys odprawy a nie 40tys może do tej 40ski doszły jakieś dodatki np.zaległy urlop w stylu RZEPLIŃSKI,bo ptaszki ćwierkają że z kasy MECu wypłynęło 120tys.Pozdrawiam NIEZALEŻNE MEDIA


No jest cenzura i to jeszcze jaka 8)
Są porobione nawet listy osób, których nie zatrudniac w Państwowych Spółkach w Kg.
:-*
Cytować
+2 #11 zygmunt666 2017-11-14 09:20
Tu link, którego brakuje w artykule:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
Cytować
+3 #12 baha 2017-11-14 19:35
A w TBS sie tworzone zastępcze stanowiska!
Cytować
+2 #13 miro 2017-11-16 05:29
Cytuję wkurzony:
czy można zgłosić że media miejskie są pod pantoflem Gromka.Tydzień temu na tym portalu ukazała się sonda wyborcza,która znikneła po godzinie(pewnie wodzowi nie pasiły)Teraz wypowiedź Gromka z 10.11.2017 odnośnie sytuacji w MECu jest na portalu Miastokołobrzeg gdzie ludzie boją się krytykować bo muszą to robić prawie z wklejonym swoim zdjęciem ,lub jak coś jest nie po myśli gromkowców to działa cenzurka.Słuchałem Gromka co on plecie i zbierało mnie na wymioty,do tego ta arogancja i uniesiny ton na dziennikarzy.Panie Gromek,pan nie wiedział że prezes już kilkakrotnie zmienia w karierze MECu sposób swojego zatrudnienia?Proszę się cofnąć w czasie i sprawdzić kiedy został manadżerem i jaki miał kontrakt ,kto taki kontrakt mu ułożył i kto mu podpisał-może nie Pan?To kto?Pan nic nie wiedział ,ale się dowiedział.Pensja o której Pan nic nie wie ,to ja Panu podpowiem że 7tys brutto to mają świeżo mianowani przez prezesa kierownicy,a prezes nie zniży się do ich poziomu.Sprawdziłbym też może plotkę 120tys odprawy a nie 40tys może do tej 40ski doszły jakieś dodatki np.zaległy urlop w stylu RZEPLIŃSKI,bo ptaszki ćwierkają że z kasy MECu wypłynęło 120tys.Pozdrawiam NIEZALEŻNE MEDIA

Cytuję baha:
A w TBS sie tworzone zastępcze stanowiska!

Czy spółki miejskie można umieścic na mapie zagrożeń?
CHaos tam panuje czy porządek ?
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

Łukasz Mielnikiewicz

 

×
Reklama