„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody przy ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Krakusa i Wandy do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja w Kołobrzegu, że w związku z koniecznością przełączenia istniejącej sieci wodociągowej do nowobudowanej sieci wodociągowej, w dniu: 16.01.2018 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 zostanie wstrzymany dopływ wody.
W wyniku prowadzonych działań wystąpią chwilowe spadki ciśnienia oraz lokalne zmętnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy Odbiorców wody.