Za około 110 tysięcy złotych z budżetu powiatu  wykonano i wyposażono nową salę komputerową. Z tej korzystać będą głównie uczniowie technikum informatycznego.
Dzięki nowej pracowni będzie można prowadzić przedmioty zawodowe, takie jak urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne czy diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Jak mówiła dyrektor ZS im. H.Sienkiewicza, Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska, sprzęt jest niezbędny ponieważ nie da się uczyć informatyki na wysokim poziomie posiadając przestarzałe urządzenia. Sala komputerowa została wyposażona w 18 kompletnych stanowisk dla uczniów, komputer dla nauczyciela, ale także projektor cyfrowy.