Sfinansowano ze środków KWW Anne Mieczkowskiej Kołobrzescy Razem
Łukasz Mielnikiewicz