Świąteczna oferta Pierogarni Lepirożek
Pierogarnia Lepiroże­k zaprasza do skorzys­tania z oferty świąte­cznej adres: ul. Jagiellońska  23/1­3 78-100 Kołobrzeg­ Tel. 660 490 992 ­ facebook/lepirozek ­ lub www.lepirozek.pl