Niemal od roku czasu Gmina Kołobrzeg jest członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Kolejne zebranie członkowskich samorządów odbyło się w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Tym razem do przedstawicieli gmin, miast i powiatów współpracujących z Ukrainą dołączył Senator Grzegorz Napieralski, marszałek Olgierd Geblewicz, konsul Henryk Kołodziej oraz przedstawiciele Sejmiku.

Sprawom sprawozdawczym z działalności Konwentu, podsumowanym udzielonym absolutorium, towarzyszyła szeroka dyskusja o sytuacji politycznej Ukrainy w kontekście konfliktu z Rosją. Padły słowa o konieczności zmiany modelu współpracy partnerskiej ze wschodnim partnerem. Dotychczasowe wymiany doświadczeń, opierające się na dzieleniu osiągnięciami polskiej samorządności i wymianach kulturalno-krajoznawczych, to już za mało. Jak podkreślali włodarze – Ukraina potrzebuje naszej otwartości na problemy, jakie niesie ze sobą wojna. Polityka zagraniczna Polski powinna przy tym rozpoczynać się nie na linii prezydent – premier, lecz na poziomie samorządów. Z górnych szczebli władzy nie widać bowiem szczegółów i potrzeb zwykłych obywateli. Polska demokracja i osiągnięcia samorządności bywają bardziej lub mniej słusznie stawiane za wzór i przykład dla państw takich jak Ukraina. Należy jednak pamiętać, iż nasz kraj, jeszcze nie tak dawno również potrzebował przykładów i pomocy zagranicznych sąsiadów, szybciej rozwiniętych pod tym względem. Stosunki z najbliższymi sąsiadami powinny być zatem początkiem i podstawą do dalej idącej polityki zagranicznej. Jednak nie tylko współpraca pomiędzy krajami może służyć obywatelom obu narodowości.


W każdym z naszych państw na co dzień żyją mniejszości narodowe. I to właśnie do nich powinniśmy kierować programy służące integracji, podniesienia poziomu życia czy zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i rozwoju rynku pracy. Gmina Kołobrzeg podejmie prace nad stworzeniem swojego rodzaju strategii zrównoważonego włączenia mniejszości ukraińskiej we wszystkie aspekty życia samorządu. Dotyczyć ona będzie zarówno mieszkańców, jak i napływających pracowników branży hotelarskiej oraz innych. Ponadto w połowie maja br. przedstawiciele Gminy wezmą udział w Dniach Kultury Polskiej w ukraińskim uzdrowisku Truskawiec. Wizyta ta będzie służyła nie tylko integracji i promocji, ale przede wszystkim określeniu pól współpracy.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

Kod antyspamowy
Odśwież

 

×
Reklama