Większa skuteczność i nowe narzędzia adekwatne do aktualnych wyzwań polityki społecznej w regionie były tematem konferencji na szczeblu powiatowym jaka miała miejsce w Urzędzie Gminy Kołobrzeg. Wszystkich uczestników powitał zastępca wójta Maciej Bejnarowicz, a wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kołobrzeskiego, wójt gminy Rymań Mirosław Terlecki.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska Jarosz przedstawiła dane demograficzne i statystyczne naświetlając tym samym problemy z jakimi spotyka się i będzie się spotykać w najbliższym czasie opieka społeczna. Starzenie sie społeczeństwa i ucieczka młodzieży do większych miejscowości, urodzenia pozamałżeńskie czy malejący kapitał kulturowy, integracja społeczeństw. Jak podkreśliła, maleje liczba klientów ośrodków pomocy, a środki stale rosną. Potrzebna jest aktywna pomoc ukierunkowana na usługi społeczne, tak aby pieniądze przeznaczane na pomoc zostawały w regionie.

Kierownik biura Rozwoju Społecznego Agnieszka Lisicka zaprezentowała zarys 4 projektów jakie będą realizowane w najbliższym okresie. Pierwszy to usługi asystenckie i teleopieka rozumiana nie tylko jako system przywoławczy w nagłych przypadkach ale system usługowy wraz z powstaniem platformy wymiany informacji. Drugi polegający na usamodzielnieniu podopiecznych ośrodków poprzez tworzenie sieci mieszkań treningowych ze wsparciem trenerów i opiekunów aktywizujących te osoby. Trzeci projekt skierowany do rodzin w postaci Regionalnej Akademii Rodziny w oparciu o turnusy terapeutyczne. Ostatni skierowany jest do przyszłych rodzin zastępczych, a działania obejmą szkolenia.

Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama