Koniec lutego był bardzo pracowity, w szczególności dla sołtysów Gminy Kołobrzeg z Błotnicy, Bogucina, Karcina, Korzystna, Przećmina, Obrotów i Sarbii. Przy wsparciu pracownika Urzędu Gminy Kołobrzeg inspektora ds. wpierania promocji i przedsiębiorczości Marka Dołęgowskiego i członków Grupy Inicjatywnej Pracowni Orange w Drzonowie przygotowano 7 zgłoszeń do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.

Wszyscy sołtysi zainteresowani wnioskowaniem o środki finansowe z grantu spotkali się z wójtem Włodzimierzem Popiołkiem w Pracowni Orange w Drzonowie. Każdy przedstawił pomysł, wynikający z wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami danej wsi, który miał stać się celem opracowania zgłoszenia i niezbędnej dokumentacji. Część pomysłów jest kontynuacją działań podjętych przez wójta i Gminę Kołobrzeg jak m.in. rozbudowa boisk czy doposażenie placów zabaw. Tym razem miałyby być realizowane ze środków zewnętrznych pochodzących z grantu sołeckiego.

Wójt WŁodzimierz Popiołek w momencie podpisywania zgłoszeń 7 sołectw biorących udział w konkursie

Granty sołeckie wójt podpisuje wnioski

Grupa Inicjatywna Pracowni Orange w ramach wolontariatu, posiadając doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne pomogła w sporządzeniu zgłoszeń, tak aby potrzeby i pomysły na zrealizowanie projektów wpisywały się w strategię rozwoju województwa, powiatu i Gminy Kołobrzeg. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, na jego realizacje ma szansę otrzymać do 10 tys. zł dofinansowania.

Złożono siedem wniosków aplikacyjnych:

- Sołectwo Błotnica: „Magiczne piłko-chwytacze” – doposażenie boiska sportowego w Błotnicy.

- Sołectwo Bogucino: „Bezpieczna Przystań” - doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bogucino.

- Sołectwo Karcino: „Zakręcone Dzieciaki” - doposażenie placu zabaw w sołectwie Karcino.

- Sołectwo Korzystno: Modernizacja infrastruktury boiska wiejskiego we wsi Korzystno, w celu polepszenia jego funkcjonalności, wpływającej na zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności sołectwa Korzystno.

- Sołectwo Obroty: Bezpieczny Punkt Rowerowy w sołectwie Obroty.

- Sołectwo Przećmino: „Podniebna bawialnia” - projekt doposażenia palcu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Przećmino.

- Sołectwo Sarbia: ,,Przystanek książka" - zagospodarowanie przestrzeni zielonej przed Świetlicą Wiejską w Sarbii.

Projekt „Granty sołeckie” powstał w 2017 r., a na jego realizację przeznaczono 650 tysięcy zł. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się 547 sołectw, spośród których wyłoniono 65 laureatów. W tym roku środki zwiększono do 1,8 mln zł, a w konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 180 sołectw. Wyniki spodziewane są w połowie czerwca.
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama