Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegóły na stronie internetowej www.ksmkolobrzeg.pl w zakładce Aktualności.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie KSM

 

×
Reklama