To dla wielu członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu była duża niespodzianka. Na kolejne spotkanie seniorów, jakie odbywają się cotygodniowo we wtorki, jeden z członków 92 letni por. rez. Gustaw Dach przyszedł w mundurze, na galowo. Jest kombatantem, ale mało kto wiedział, że również Żołnierzem Wyklętym. Okazja ku temu była wspaniała, bo przecież 1 marca, we wtorek, obchodziliśmy święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gustaw, który całe swoje długie życie ukrywał fakt swojego udziału, już po zakończeniu II wojny światowej, w oddziale partyzanckim, postanowił o tym opowiedzieć.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Rymaniu odbędą się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, którzy będą przyjmowali roczne zeznania podatkowe za 2015 rok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rymaniu w godzinach 10.00 – 14.00 w następujących terminach: 22 marca 2016 roku 12 kwietnia 2016 roku 26 kwietnia 2016 roku
Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość uzyskało zgodę Wójta Gminy Rymań i Wójta Gminy Brojce na utworzenie Izb Muzealnych w miejscowościach Rymań i Brojce, mających gromadzić prywatne kolekcje dokumentów, map, zdjęć i innych artefaktów związanych z historią tychże gmin. Stowarzyszeniu przekazano także pomieszczenia przeznaczone na ten cel. Obiekty mają pełnić rolę swoistego punktu animacji kulturalnej, edukacji historycznej oraz informacji turystycznej w wymienionych gminach.
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.    Szczegóły poniżej
W dniu 17.02.2016r. o godz. 18:00 w Sali Wiejskiej w Gorawinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki. Na zebranie przybyli członkowie OSP w Gorawinie oraz zaproszeni goście tj.
W roku bieżącym Turniej odbył się 14 lutego w Rzesznikowie. Rozgrywki prowadzono w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodsza grupa w wieku 12 do 15 lat, druga grupa 15 – 18 lat, trzecia grupa powyżej 18 lat. Sędziami w Turnieju byli : Jan Fijołek, Tadeusz Kuźma oraz Cezary Sandomierski, którym serdecznie dziękujemy za wysiłek i poświęcony czas. W pierwszej grupie I miejsce zajął Miłosz Kuźma (II miejsce w roku 2015), II – Paweł Bereda, III – Tomasz Lewczycki; w grupie drugiej, jak w ubiegłym roku, I miejsce zajął Jakub Strzechmiński, II – Krzysztof Piotrowski i III – Krzysztof Obara; w grupie najstarszej miejsca na podium identycznie jak w roku 2015, i tak: I miejsce Krzysztof Radoń, II miejsce Robert Piskorz i III Cezary Sandomierski. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy wręczone przez Wójta Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:

Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Szczegóły poniżej.
To, że członkowie Klubu Seniora „Pod Aniołami” lubią występować, nie podlega żadnym dyskusjom. Co jakiś czas udowadniają tę tezę i pokazują, że chcą,  potrafią i przy tym dobrze sami się bawią. Najnowszym projektem jest wystawienie w ramach teatru kukiełkowego przedstawienia dla dzieci pt. O wilku i siedmiu koźlątkach.
Serdecznie zapraszamy na zabawę karnawałowa dla dzieci, która odbędzie się 31 stycznia od godziny6 15.00 w sali wiejskiej w Gorawinie. W programie uroczystości m.in. przedstawienie bajki "Wilk i koźlęta", konkursy i zabawy oraz wręczanie upominków. Mile widziane przebrania wszystkich uczestników zarówno dzieci jak i opiekunów.
Gmina Rymań zaprasza do udziału w VI Gminnym Turnieju Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Rymań. Szczegóły poniżej.
OPŁATY  ZA  ALKOHOL, OŚWIADCZENIA DO  31 STYCZNIA 2016 ROKU !!! Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2016r. (w niedzielę !!!) upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2015  oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r.
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Rymań pokazali  jak wspaniale potrafią się bawić, jak bardzo są wrażliwi i jak los drugiego człowieka nie jest obojętny. Mimo wielu własnych problemów i trudności zawsze potrafią dostrzec kłopoty i potrzeby innych.
Obwieszczenie Wójta Gminy Rymań w Sprawie Farmy Wiatrowej. Szczegóły poniżej

Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 3/2015 (53), który zawiera między innymi takie artykuły jak:

W Rymaniu, w Świetlicy Wiejskiej, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, na które zostały zaproszone osoby starsze oraz samotne z całej Gminy. Wieczór wigilijny zorganizował Klub Seniora „Pod Aniołami” wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście. O 18.30 Sala Wiejska była już pełna. Cały wystrój Sali Wiejskiej oraz przygotowane do kolacji wigilijnej stoły, podkreślały świąteczny nastrój tego wieczoru.
W organziację wszystkich imprez związanych z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gminy Rymań  oprócz Urzędu gminy włączyły się


Apel kierujemy do wszystkich mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe.
To był jednodniowy wyjazd. Ktoś powie, co można zobaczyć w ciągu tak krótkiego czasu? Na Kaszubach byliśmy już, ale zawsze jest tam coś ciekawego do zobaczenia. Tym razem mieliśmy przed sobą trzy główne miejscowości: Łubiana, Kościerzyna oraz Bytów. Najpierw pojechaliśmy do miejscowości Łubiana koło Kościerzyny.
Na podstawie art.49. KPA w związku z art.74ust.3 o udosteępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie i  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania zawiadamia się.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Rymań w dniu:  26 listopada 2015 roku o godz. 13:30 Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7 z następującym porządkiem obrad:  

Na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, odzieży używanej. Jak informuje wójt gminy odbędzie się ona 29 października br. Szczegóły poniżej.

Wójt Gminy Rymań informuję, że w dniu 5 listopada 2015 na terenie Gminy Rymań zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów, które pochodzą z drobnych prac remontowych. Szczegóły poniżej.

 

 

×
Reklama