Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.Proponowany porządek obrad:  

    Sprawy organizacyjne:

    otwarcie,
    stwierdzenie quorum

    Przyjęcie protokołów:

    nr XXXVIII/2017 z 29 listopada 2017 roku;
    nr XXXIX/2017 z 20 grudnia 2017 roku;
    nr XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

    Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
    Głos mieszkańców.
    Przedstawienie projektów uchwał:

Druk nr 1 – zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 2 – zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 3 - zmieniający uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 4 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji Rolnictwa Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 5 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 6 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 7 – w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 8 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 9 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 10 - w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 11 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie ul. Kołobrzeska” w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały;

Druk nr 12 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” – dyskusja, podjecie uchwały;

Druk nr 13 – w sprawie zbycia nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały.

Druk nr 14 – w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – dyskusja, podjęcie uchwały

    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym – dyskusja.
    Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja.
    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
    Wolne wnioski i informacje.
     Zamknięcie sesji.
Komentarze  
+5 #1 świerzop 2018-03-01 02:25
Co tam uchwaliliśta wielcy radni?
Cytować
+4 #2 osmo 2018-03-11 16:40
Szanowna rada jak zwykle nic nie uchwalila..klepnela..opozycja jak zwykle w opozycji czyli konstruktywna. :-) ;-)
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama