Regulamin

 • 1. Aby umieścić ogłoszenie w serwisie e-KG.pl należy zarejestrować, lub jeżeli jesteś zarejestrowany, musisz sie zalogować.
 • 2. Wypełnij formularz wpisując treść ogłoszenia, oraz dane umożliwiające kontakt (rubryki oznaczone gwiazdką)
 • 3. Każdy Użytkownik ma możliwość umieszczenia bezpłatnych ogłoszeń.
 • 4. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania e-KG.pl.
 • 5. Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji naszego Regulaminu.
 • 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów dotyczących funkcjonowania e-KG.pl prosimy o kontakt ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Regulamin korzystania z ogłoszeń e-KG.pl

 • 1. Serwis e-KG.pl i jego dział ogłoszenia jest platformą na której Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia drobne.
 • 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę, zamieszczającą w serwisie e-Kg.pl ogłoszenie – ofertę.
 • 3. Użytkownikiem e-KG.pl może być osoba fizyczna lub prawna.
 • 4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwis e-KG.pl zastrzega sobie prawo do skasowania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 • 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis e-KG.pl na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • 6. Informacje podane w formularzu mogą być wykorzystywane przez e-KG.pl do kontaktów z Użytkownikami w celu poprawienia jakości oferowanej usługi jak też przekazywania informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu.
 • 7. e-KG.pl nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń serwisu.
 • 8. e-KG.pl umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń.
 • 9. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym.
 • 10. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.
 • 11. e-KG.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez użytkowników (imię, nazwisko, adres, konto e-mail, numer telefonu).
 • 12. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala polskie prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa lub towary, na obrót których wymagana jest koncesja.
 • 13. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie może być obsceniczna, być wykorzystywana do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie może reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i zgody właściciela serwisu e-KG.pl
 • 14. Administrator e-KG.pl zastrzega sobie prawo nie umieszczenia lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • 15. Jeśli ogłoszenie narusza regulami zgłoś jego naduzycie (zakładka przy każym z ogloszeń)
 • 15. e-KG.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

Regulamin komentarzy portalu www.e-KG.pl

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne lub prywatne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Redakcja nie opublikuje także komentarzy, które:


- zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
- są reklamami
- są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
- nawołują do agresji
- są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
- zawierają uwagi skierowane do redakcji Kołobrzeskiego serwisu informacyjnego www.e-kg.pl. W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

- publikowane są z jednego numer IP pod wieloma nicka'mi (dot. jednego artykułu)

 
 • Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa wyżej
 •     Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia regulaminu mogą być na stałe lub czasowo pozbawieni dostępu do konta na portalu.
 •     Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć dowolne komentarze lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 •     Administrator nie ma obowiązku poinformowania o przyjęciu bądź skasowaniu komentarza.
 •     Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Na wniosek właściwych organów udostępni wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z regulaminem
 •     Redakcja zwraca się z prośbą o nie komentowanie wpisów obraźliwych, nastawionych na prowokację i pisanych przez osoby, którym brakuje kultury, ogłady, rozsądku itp. Wpisy takie będę usuwane jak najszybciej to możliwe.
 •     Redakcja zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany Regulaminu bez koniecznosci informowania o tym Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz zmianami w Regulaminie oraz jego przestrzeganie.
 •     Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 03.10.2008

Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Kołobrzeski Serwis Informacyjny www.e-kg.pl do:

- zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera
- obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
- publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
- włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
- umieszczania tekstu w bazach danych
 
Administracja ma prawo do:
a) Rozstrzygania kwestii związanych z serwisem objętych oraz nie objętych niniejszym regulaminem.
b) Roszczenia sobie prawa do wszelkich zmian regulaminu bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.
c) Zaprzestania świadczenia dostępu do części lub całości serwisu, wybranym lub wszystkim użytkownikom bez wskazania powodu.
d) Nie ponoszenia żadnej odpowiedzialności z tytułu przerw w dostępie do serwisu, utraty danych przechowywanych w bazach danych.
e) Usunięcia użytkownika bez podania przyczyny lub usunięcia konta użytkownika, który wprowadza sytuacje konfliktowe, działa na niekorzyść serwisu i innych autorów


Konkursy

§1 Informacje ogólne
 

 1. Organizatorem konkursu e-KG.pl Ltd
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
  prawnych.
  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione
  przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników
  i współpracowników Organizatora.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku
wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert od Organizatora ze strony e-KG.pl
także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do
uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom
udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane
Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej,
w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

PRZEKAZANIE NAGRÓD