×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Jak informuje w specjalnym komunikacie Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w związku z rozpoczętym remontem ulicy przez trzy dni odcinek od skrzyżowania z Jedności Narodowej do Bałtyckiej zostanie wyłączony z ruchu. Utrudnień w tej zachodniej części miasta należy spodziewać się 19, 20 i 21 sierpnia w godzinach od 7 do 19.

Przypomnijmy: Remont ulicy wylotowej rozpoczął się 22 lipca. W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace: od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej - przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej oraz od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.


Jak wynika ze specyfikacji przetargowej zakończenie prac budowlanych zaplanowano najpóźniej do połowy listopada br. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 3.757.048,81 zł brutto

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA