×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Kołobrzescy samorządowcy, większością głosów, nie uwzględnili petycji przeciwników nowoczesnej technologii 5G. Podczas zdalnego posiedzenia sesji Rady Miasta często padało sformułowanie „zdrowy rozsądek”.

Nie możemy pozwolić, aby Kołobrzeg, jako największe uzdrowisko został ośmieszony na arenie krajowej – mówił radny Piotr Rzepka (PiS), odnosząc się do wniosku przegłosowanego kilka dni temu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Radni poprali wówczas postulaty zawarte w piśmie przeciwników 5G, które zakładały m.in. zdemontowanie istniejących sieci wi-fi w szkołach i zastąpienie ich światłowodami, wprowadzenie ograniczeń związanych z używaniem telefonów komórkowych w placówkach oświatowych przez uczniów oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych.

Podczas posiedzenia sesji radni poparli większością głosów poprawkę zgłoszoną przez Piotra Rzepkę, która całkowicie odrzuciła powyższe postulaty. - Nie ma żadnych twardych dowodów na to, że nowoczesna technologia niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, a jej odrzucenie kłóci się z rzeczywistością, bo przecież korzystamy z niej cały czas, nawet podczas dzisiejszych obrad – podkreślał m.in. Piotr Lewandowski, przewodniczący Rady Miasta. Radni, którzy poparali petycję, tłumaczyli swoje motywy, stwierdzając, że „media spłaszczyły temat”. - Nie było naszą intencją, aby powrócić do telefonów analogowych, wyraziliśmy jedynie ogólne poparcie mówiące o tym, że jest poruszenie społeczne i tak ten temat trzeba rozumieć. Brakuje informacji i wiedzy na temat postępu technologicznego – mówił Łukasz Zięba. Ostatecznie przeciwko odrzuceniu petycji zagłosowała jedynie Agnieszka Trafas (Nowy Kołobrzeg), która stwierdziła, że „potrzebna jest dyskusja i rzetelna kampania informacyjna na temat 5G”.
Komentarze  
0 #1 Tadeusz Antczak 2020-05-30 23:40
Zlikwidujmy ruch samochodowy, gdyż jest przyczyną (udokumentowaną) kalectwa i śmierci.
Brakuje informacji i wiedzy na temat postępu technologicznego – mówił Łukasz Zięba'
Kiedyś mówiono: 'ignorancja nie usprawiedliwia', dzisiaj
'Nescio, sed puto..'

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA