×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Debata nad raportem miasta odbędzie się 8 czerwca podczas XXIV sesji Rady Miasta. Każdy mieszkaniec, który zbierze 50 głosów, może wziąć w niej udział.

Należy jedynie złożyć, do przewodniczącego Rady Miasta, pisemne zgłoszenie, wraz z podpisami. Zgłoszenie składa się w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg, czyli do 7 czerwca.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. W tym roku, debata na ten temat będzie wyjątkowa, ponieważ sesja będzie przeprowadzona w trybie online. Każdy z zainteresowanych mieszkańców więc, będzie miał udostępniony komputer w pokoju 43 kołobrzeskiego ratusza, w Biurze Rady Miasta.

Raport o stanie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz zgłoszenie do debaty można pobrać na stronie http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=121986

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA