×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
12 cudzoziemców z Ukrainy i Turcji pracowało nielegalnie w jednej z firm branży gastronomicznej – ustalili to funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy 25 czerwca zakończyli kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali pracę świadczoną przez 26 cudzoziemców. Wobec 11 cudzoziemców stwierdzili brak wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy, a w jednym przypadku praca była wykonywana przez cudzoziemca, który przebywał na terytorium Polski bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu. Dodatkowo 14 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednich zezwoleniach na pracę. Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił też obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody i powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA