×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Jedynie do września tego roku można było odroczyć płatność podatku od nieruchomości – Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił odwołanie magistratu i tym samym przyznał rację Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która zaskarżyła uchwałę pomocową dla kołobrzeskich przedsiębiorców.

Przypomnijmy; 6 maja tego roku, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie pomocy tym właścicielom firm, którzy w wyniku epidemii koronawirusa, ponieśli duże straty. Dzięki tej uchwale, przedsiębiorcy mogli gremialnie starać się o odroczenie podatku od nieruchomości do końca października 2021 roku.

I to właśnie ten termin, jako niezgodny z obowiązującymi przepisami, stał się przyczyną zaskarżenia uchwały przez RIO. Miasto wniosło do WSA sprzeciw wobec tej decyzji i przegrało – sąd uznał, że racja leży po stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ przepisy pozwalają odroczyć płatność jedynie do września tego roku.

O pomoc z tytułu uchwały starało się dwudziestu kilku przedsiębiorców. Jak informuje Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu, wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ponieważ tylko w takim trybie urząd może odroczyć płatność do następnego roku. W tym wypadku procedury są jednak dużo bardziej skomplikowane.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA