×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski informuje, że zbliża się termin planowania budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2021 rok.

30 września upływa termin składania wniosków o dofinansowanie, wyłącznie na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) – liczy się data stempla pocztowego.

Wniosek do wypełnienia znajduje się [tutaj]

Wnioski, które nie będą spełniały wymogów w zakresie zadań powiatowych lub zostaną złożone po terminie – nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków na zadania powiatowe realizowane przez wnioskodawców – jest ograniczona (niższa niż w latach ubiegłych), z uwagi na skutki trwającej pandemii.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA