×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W związku z utrzymującą się dużą ilością zachorowań na COVID-19, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, do odwołania obsługę interesantów Urzędu Gminy Kołobrzeg organizuje się w nowy sposób.

  • Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 14.00 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
  • Zaleca się kontakt za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w celu ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Kołobrzeg.
  • Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz do załatwiania spraw poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz usług platformy elektronicznej EPUAP.
  • Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję, która jest umieszczona na parterze budynku Urzędu.
  • Dokumenty dostarczane w wersji papierowej podlegają kwarantannie trwającej minimum 24 godziny.
W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 interesanci zobowiązani są do:
  • -noszenia osłony nosa i ust;
  • -dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu;
  • -zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie;
  • -ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie;
  • -stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.
Dla ułatwienia podajemy pełny wykaz numerów telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

SEKRETARIAT, WÓJT, ZASTĘPCA WÓJTA 94-35-30-420
SEKRETARZ 94-35-30-439
SKARBNIK 94-35-30-435
BIURO PODAWCZE 94-35-30-432
DROGOWNICTWO 94-35-30-429
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 94-35-30-452 w. 18
EGZEKUCJA 94-35-30-438
EWIDENCJA LUDNOŚCI 94-35-30-446
GOSPODARKA KOMUNALNA 94-35-30-442
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 94-35-30-443
INFORMATYK 94-35-30-449
INWESTYCJE 94-35-30-444
KIEROWNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 94-35-30-452 w. 15
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 94-35-30-436
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 94-35-30-438
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 94-35-30-448
OCHRONA ŚRODOWISKA 94-35-30-433
ODPADY 94-35-30-442
OŚWIATA 94-35-30-452 w. 14
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 94-35-30-433
PODATKI 94-35-30-441
PROJEKT BFA 94-35-30-452 w. 12
PROMOCJA I ROZWÓJ 503 489 570
RADA GMINY 94-35-30-453
SPRAWY SPOŁECZNE 94-35-30-446
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 94-35-30-430
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 94-35-30-445
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 94-35-425-68
GMINNY OŚRODEK SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI 94-35-260-08

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA