×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W związku z pracami prowadzonymi na przepompowni ścieków przy ul. Frankowskiego „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. zwraca się z prośbą do odbiorców wody z terenu Uzdrowisk oraz centrum Miasta Kołobrzeg o zmniejszenie ilości zużywanej wody w dniu 4 lipca od godz. 23:00 do godz. 8:00 dnia następnego. Związane to jest z pracami modernizacyjnymi i wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu kołobrzeskich służb na ulicach: Dworcowa, Frankowskiego, Łopuskiego, Zygmuntowska.. Kołobrzeska spółka przepraszam za powyższe utrudnienia odbiorców wody wyżej wymienionych ulic.