×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
To był bardzo ważny dzień dal strażaków - ochotników z Charzyna. Ostatnimi czasy słychać o nich coraz częściej, a to za sprawą aktywności która, można przypuszczać będzie jeszcze większa.
W minioną sobotę przed remizą odbyła się uroczystość przyjęcia OSP Charzyno w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Co oznacza to w praktyce? Same korzyści. Jeśli chodzi o strażaków jest to nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie środków. Przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi aspirującymi do KSRG stawiany jest szereg też wymagań. Dotyczą zarówno określonego sprzętu jak i ilości oraz wyszkolenia strażaków. Charzyno wywiązało się z nich wszystkich dlatego też można było podnieść rangę jednostki. Tym samym gmina Siemyśl jest jedyną gminą powiatu kołobrzeskiego posiadającą dwie jednostki OSP w strukturach KSRG (dodatkowo OSP Siemyśl).


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ (tutaj)