×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Otrzymaliśmy zaskakujące oświadczenie firmy ATF, która oznajmia, że „ konsorcjum firm ATF sp. z.o.o. sp.k. oraz LOTOF SYSTEM sp. z o.o. wypowiedziało ze skutkiem natychmiastowym zawartą 20 czerwca br. umowę dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie Kołobrzegu".

Jak to możliwe, skoro do mediów dotarły informacje o fakcie, że to miasto zrywa kontrakt z nowym operatorem zajmującym się wywozem odpadów? Jak oznajmia firma w swoim oświadczeniu, „mimo pojawiających się od końca października doniesień medialnych o tym, iż władze Miasta Kołobrzeg zdecydowały się na wypowiedzenie ww. umowy, wypowiedzenie to nadal nie zostało nam skutecznie doręczone".

Władze ATF podkreślają, że powodem zerwania umowy jest m.in. „kuriozalna sytuacja" w której
„odpady z pojemników należących do konsorcjum ww. firm odbiera bez ustalenia z nami inny operator, a mianowicie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu". Firma podkreśla, że takie działania to „rażące naruszenie" kontraktu odpisanego przez władze miasta i ATF. Przywołuje również szereg innych powodów dla których nie widzi możliwości dalszej współpracy z miastem. Wśród nich są m.in. brak przekazania przez miasto poprawnego wykazu punktów wywozowych czy „brak akcji informujących o modyfikacji systemu odbioru odpadów".

ATF informuje również, o „bezzasadnym" wstrzymywaniu comiesięcznego wynagrodzenia przez władze miasta. W swoim oświadczeniu władze firmy podkreślają, że żądają od miasta 983 tys. 664 zł tytułem kary umownej.

Poniżej publikujemy całość oświadczenia.


Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 6 listopada br. konsorcjum firm ATF sp. z.o.o. sp.k. oraz LOTOF SYSTEM
sp. z o.o. wypowiedziało ze skutkiem natychmiastowym zawartą 20 czerwca br. umowę
dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie Kołobrzegu.
Podkreślamy jednocześnie, że mimo pojawiających się od końca października doniesień medialnych o tym, iż władze Miasta Kołobrzeg zdecydowały się na wypowiedzenie
ww. umowy, wypowiedzenie to nadal nie zostało nam skutecznie doręczone.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że Urząd Miejski został zaskoczony wynikiem przetargu
i od początku oczekiwał innego rozwiązania sytuacji. Od momentu podpisania umowy Zamawiający przejawiał brak otwartości na sugestie dotyczące terminu i sposobu zmiany operatora, tak aby były one nieuciążliwe dla mieszkańców.
Od kilku dni mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której odpady z pojemników należących do konsorcjum ww. firm odbiera bez ustalenia z nami inny operator,
a mianowicie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. Stanowi to w naszej ocenie rażące naruszenie lojalności kontraktowej, a w efekcie znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia nam prawidłową realizację umowy.
Decyzję o zakończeniu współpracy z Miastem podjęliśmy, ponieważ w tych warunkach
nie jesteśmy w stanie skutecznie realizować umowy – nie z naszej winy, a w związku
m.in. z szeregiem zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający.
Ponadto Zamawiający nagminnie uchyla się od zapisanego w umowie obowiązku współpracy z nami, co przejawia się m.in. w nieakceptowaniu lub akceptowaniu ze znaczną zwłoką harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
Oprócz tego Miasto
nie przekazało nam przed rozpoczęciem realizacji umowy poprawnie sporządzonego wykazu punktów wywozowych, które powinny zostać wyposażone w pojemniki, z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości oraz częstotliwości opróżniania;
przez dłuższy czas tolerowało, że Zieleń Miejska nie usuwała swoich pojemników na odpady, co uniemożliwiało prawidłową realizację ciążących na nas obowiązków;
nie podjęło dotąd efektywnych działań zmierzających do wyegzekwowania
od właścicieli nieruchomości realizacji ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;
nie przeprowadziło akcji informujących o modyfikacji systemu odbioru odpadów komunalnych;
wymagało od nas realizacji zadań, których nie przewidywała umowa ani opis przedmiotu zamówienia.

Podkreślamy też, że Miasto
mimo wezwań bezpodstawnie wstrzymywało lub opóźniało płatność należnego
nam comiesięcznego wynagrodzenia za wykonywane usługi;
niezasadnie i niezgodnie z prawem potrącało wierzytelności tytułem rzekomych
kar umownych, naliczonych z niedochowaniem należytej staranności.
W naszym najgłębszym przekonaniu mamy do czynienia z rażącym brakiem profesjonalizmu ze strony Miasta, które do momentu skutecznego wypowiedzenia umowy z nami jest
tą umową związane. Co więcej, konsorcjum ATF i LOTOF SYSTEM ze swojej strony umowę
tę wypełnia należycie, przestrzegając wszystkich jej zapisów.
Dowodem na naszą dobrą wolę niech będzie choćby fakt, iż wypowiedzenie umowy przekazaliśmy najpierw skutecznie Urzędowi Miasta, a dopiero później – za pośrednictwem Państwa - komunikujemy je opinii publicznej. Niestety Miasto zdecydowało się na odwrotną kolejność, nad czym ubolewamy.
Podkreślamy wreszcie, że będziemy dochodzić od Zamawiającego swoich praw dotyczących kar umownych w związku z niemożnością realizacji kontraktu oraz odszkodowania
za poniesione straty.
W oświadczeniu przekazanym 6 listopada br. Zamawiającemu wezwaliśmy go do zapłaty nam kwoty 983 tys. 664 zł tytułem kary umownej. Ponadto zaprosiliśmy Zamawiającego
do polubownego ustalenia sposobu, w jaki - bez niedogodności dla Mieszkańców - nastąpi odbiór dostarczonych przez nas pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
Z poważaniem,
Zarząd ATF sp. z o.o. sp.k.
Komentarze  
+30 #1 Anton Shador LaVey 2018-11-07 11:22
Dobra zagrywka pod wybory ;)
A poza tym Kołobrzeg to bogate miasto, mieszkańcy zapłacą, a co tam.
+42 #2 Madryt 2018-11-07 11:29
Jakim cudem Gromek i pełechata pierdo..lili że zostało pismo wysłane skoro atf ich wyprzedził, tym razem za takie rażące zaniedbania i trwonienie naszych pieniędzy my mieszkańcy mamy prawo do żądania usunięcia osób odpowiedzialnych za to nidbalstwo!!!
+18 #3 mieszkaniec Wspólnoty 2018-11-07 11:33
my jako Wspólnota ostatni obowiązujący pojemnik, od ATF otrzymaliśmy dopiero pod koniec sierpnia,dopiero od tego dnia mogliśmy prawidłowo segregować śmieci,od kilku tygodni śmieci odbierane są raz w tygodniu z każdego pojemnika
+43 #4 temsamsyf 2018-11-07 11:33
skoro wybraliście tych samych nieudaczników, to teraz cicho sza, kare zapłacimy z naszych podatków, nie ma sie co oburzać, wyborcy dali przecież legitymizację tego dziadostwa.
+11 #5 zkl_kg 2018-11-07 11:35
Niech się gonią :lol:
+33 #6 Men 2018-11-07 11:39
To wlasnie POwcy nas tak załatwili a wystarczyłoby 317 głosów aby to skończyć !
+18 #7 robi z najrobi 2018-11-07 11:43
Kto jest odpowiedzialny za danie zielonego światła zieleni miejskiej na odbiór odpadów za atf ?
+16 #8 Master Yoda 2018-11-07 11:57
Macie swoje PO i panią Mieczkowska i cicho siedzieć. A ja chcę Pana Woźniaka na którego głosowałem.
+6 #9 dwefer 2018-11-07 12:02
Ten wstęp do artykułu - widać, że autor za PO.
+11 #10 Tomasz Jeżyna 2018-11-07 13:02
Samym kuriozum było już dopuszczenie zewnętrznej firmy do odbioru odpadów z miasta. Jaki ma sens wobec tego utrzymywanie spółek miejskich? Jakim cudem urząd miasta posiadając podmioty statutowo służące do wykonywania zleconych im zadań dla Kołobrzegu nie był w stanie zadbać o interes miasta i jego mieszkańców? Jaką odpowiedzialność poniosą winni zaniedbań?
-13 #11 Ziemowit 2018-11-07 13:20
Taka afera ,a odpowiedzialności ani politycznej ani karnej nie będzie. Proszę aby Pan Gromek wraz ze swoimi podwładnymi powiedzieli mieszkańcom co można byłoby zrobić dla miasta za prawie 1 mln. zł (o którym mowa w artykule). Szkoda że tak wspaniały samorządowiec jakim jest Pan Janusz Gromek odchodzi z naszego magistratu, ale bez wątpienia jego doświadczenie będzie bardziej potrzebne w sejmiku wojewódzkim.
+7 #12 trzeźwe spojrzenie 2018-11-07 13:36
Cytuję Ziemowit:
Taka afera ,a odpowiedzialności ani politycznej ani karnej nie będzie. Proszę aby Pan Gromek wraz ze swoimi podwładnymi powiedzieli mieszkańcom co można byłoby zrobić dla miasta za prawie 1 mln. zł (o którym mowa w artykule). Szkoda że tak wspaniały samorządowiec jakim jest Pan Janusz Gromek odchodzi z naszego magistratu, ale bez wątpienia jego doświadczenie będzie bardziej potrzebne w sejmiku wojewódzkim.

Bez urazy ale Gromek był jednym z najgorszych prezydentów w historii tego miasta
0 #13 kabarej 2018-11-07 14:05
Taczka do wywozu Grzmotka z MECU :o
Ongi nie wypalilo . :-?
Tym razem sie przyda :-?

Ona taczka Grzmotkiem napedzana
Sama wszystkie w Kolobrzegu
Smnietniki POlpodziemne
"gronkiem " zwane obskoczy

Aze kolobrzezany wybalusza oczy
Beda jak rowniez przecieraly galy
ATFy do rozpuku sie smialy :sad:

Mu kolobrzezaki nedzne robaki
Naszemni portfele zasie trzachaly :-*
+5 #14 Ziemowit 2018-11-07 14:15
Cytuję trzeźwe spojrzenie:
Cytuję Ziemowit:
Taka afera ,a odpowiedzialności ani politycznej ani karnej nie będzie. Proszę aby Pan Gromek wraz ze swoimi podwładnymi powiedzieli mieszkańcom co można byłoby zrobić dla miasta za prawie 1 mln. zł (o którym mowa w artykule). Szkoda że tak wspaniały samorządowiec jakim jest Pan Janusz Gromek odchodzi z naszego magistratu, ale bez wątpienia jego doświadczenie będzie bardziej potrzebne w sejmiku wojewódzkim.

Bez urazy ale Gromek był jednym z najgorszych prezydentów w historii tego miasta

Jestem tego samego zdania, przepraszam za mało czytelny sarkazm w moim wpisie
+8 #15 protektor 2018-11-07 14:20
Gromek i Maliniak i wielu innych z magistratu i spółek miejskich to nieudacznicy wyższej gildy. To ćwoki i nieuki i woda na młyn dla odwetowców z Bonn.Zdecydowania oceniam Gromka jako najgorszego z możliwych prezydentów tego miasta, ale to jest zasługa tych, co za nim stoją i jego POpierają.Polska miała Prezydenta "Bula" Komorowskiego, który tylko żyrandola pilnował, a nie spraw polskich na arenie międzynarodowej. My tu i teraz mamy Gromka vel Grzmotka i jeszcze długo to odczujemy na swojej kieszeni, bo za jego debilne decyzje przyjdzie nam wszystkim słono zapłacić
+5 #16 protektor 2018-11-07 14:26
Łopata już wisi na ścianie w gromkowym magistracie, brak tylko solidnej taczki, aby wywieźć tego nieudacznika na śmietnik historii!!
-5 #17 chesław 2018-11-07 14:51
Już takie żonglowanie słówkami "skutecznie doręczone" itp świadczy o"uczciwości" ATF.A odkąd wywozili śmieci to większego bajzlu na śmietnikach nie było.Szczególnie na Bajkowym.
-7 #18 chesław 2018-11-07 14:55
Ooo,robactwo już wypełzło z nor po przegranych wyborach i głupoty wypisuje.
+6 #19 bonza 2018-11-07 15:36
idioci wybrali a cały naród bedzie cierpiał
+7 #20 Mieszkaniec 77 2018-11-07 17:21
Jak tu żyć Panie Premierze skoro ATF pogoniło cenowo zieleń od lutego z miasta Gościno. Rynek się kurczy do utrzymania darmozjadów. Więc wpada kombinat miejski na cudowny pomysł - pozbyć się ATF-u z Kołobrzegu. BRAWO ZA POMYSŁ POpaprańcy. :cry:
-8 #21 Bobo 2018-11-07 18:22
Ludzie nie mieszajcie polityki do wywozu śmierci. Skoro wam tak tęskno że TAG to zatrudnijcie się u nich. Dla mnie nie odpowiada odbiór śmierci o godzinie 3-ciej w nocy co zakłóca ciszę nocn ,w śmietnikach zostawiają ogólny syf. Moźna by dużo pisać.Ja pierwszy pójdę do sądu zeznawać na badziejską firmę.A wam PISIORY TO TYLKO BADZIEW ODPOWIADA JAK I WASZ RZĄD.Trzeba być obiektywnym.
+8 #22 Acc 2018-11-07 18:58
Jak można przed dostarczeniem skutecznie wypowiedzenia iść do mediów? No jak? I tacy partacze pracująw urzedach? To wymianyr pracownicy urzędu
+6 #23 Acc 2018-11-07 19:02
Cytuję robi z najrobi:
Kto jest odpowiedzialny za danie zielonego światła zieleni miejskiej na odbiór odpadów za atf ?

Jak kto? miasto.
+2 #24 Exeq 2018-11-07 19:33
Kto jest zamawiającym..Gromek i Spółka? To niech te 983 tysiące PLN teraz Gromek i Spółka płaci z własnych kieszeni a nie z Miasta. Prawdziwy Janusz biznesu. Aby tak załatwić swoją następczynię.
0 #25 ivonne z piwnicy gryfituw 2018-11-07 20:10
Cytuję Exeq:
Kto jest zamawiającym..Gromek i Spółka? To niech te 983 tysiące PLN teraz Gromek i Spółka płaci z własnych kieszeni a nie z Miasta. Prawdziwy Janusz biznesu. Aby tak załatwić swoją następczynię.

Jeszcze mu zawisnie na szyji ze zwolnił stołek ... kasa leci dobrze czy zle...
0 #26 Ludu moj Ludu .... 2018-11-07 20:13
Jobo
Ludzie nie mieszajcie polityki a wy ksieza nie mieszajcie "bo wy nie ludzie " jak mowi przyszly niedojszly Jack POstronek -
Cweter Dlugi RJNNN *
Albowiem Polityka to zjawisko z Kosmosu do
Kanapek Stanleya tworzenia
W proncie LUDU robienia i kasy dojenia :sad:

* Rodzina
- Juz
- Nie
- Na
- Neswojem :sad:

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA