×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W Szkole Podstawowej Nr 5 odbyła się I debata uczniowska z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. „Młody człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa”!

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była psycholog Milena Garbacz – Zatorska, która wspólnie z szkolną pedagog Nellą Wojną zorganizowała pierwsza tego typu debatę. Do udziału w niej zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających dzieci i ich rozwój. Pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy, Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


Tematyka debaty obejmowała dyskusję panelową nie tylko o prawach dziecka, ale także o jego potrzebach i problemach, np. prawach do wyrażania własnego zdania, prawach do tajemnicy korespondencji, prawach do wolności sumienia i wyznania, prawach do odpoczynku, prawach do nauki, prawach do wychowania w rodzinie i prawach do ochrony przed przemocą. Kołobrzeskie szkoły podstawowe wytypowały przedstawicieli samorządów uczniowskich z klas IV–VI oraz przedstawicieli braci uczniowskiej wraz z opiekunami.


Pierwsza część spotkania była przygotowana przez dzieci i prowadzona była przez moderatora, który czuwał nad płynnym przebiegiem debaty oraz udzielał głosu osobom zasiadającym na widowni.


Druga część debaty była otwarta dla widzów i zaproszonych gości,. Mogli oni zadawać pytania panelistom i komentować ich wypowiedzi. Ogromna wiedza dzieci i ciekawy dla nich temat, spowodował żywe zainteresowanie i zaangażowanie panelistów w dyskusję z widownią i zaproszonymi gośćmi. Wszyscy dorośli byli pod przemożnym wrażeniem dojrzałości wypowiedzi uczestników panelu oraz ich wtolerancji do odmiennego zdania i kultury wypowiedzi. Podczas dyskusji wyłoniły się dwie palące potrzeby, zgłoszone przez dzieci: w sytuacji kryzysowej w rodzinie zwaśnieni dorośli nie biorą pod uwagę potrzeb i uczuć swoich dzieci. Paneliści podkreślili również brak satysfakcjonującego kontaktu z rodzicami. Dzieci zaapelowały do rodziców, aby spędzali z nimi więcej czasu, wsłuchiwali się w ich potrzeby i poglądy, bo „dzieciom też czasami zdarza się powiedzieć coś mądrego”. W związku z ogromnym zainteresowaniem sprawami dotyczącymi praw dziecka, wspólnie postanowiono, iż w przyszłym roku szkolnym również podczas Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ponownie dzieci zabiorą głos w swojej sprawie.


ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA