×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Od kwietnia do grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”  odbywać się będą  „Warsztatowe zajęcia z gospodarstwa domowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Kulinarne podróże po Europie”.

Głównym celem ich realizacji jest konieczność rozwijania autonomii osób niepełnosprawnych intelektualnie, tzn. wspierania ich w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym oraz  przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym.

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w zajęciach kulinarnych, które będą miały charakter praktyczny i teoretyczny. Forma oraz tematyka zajęć umożliwi osobom niepełnosprawnym doświadczenie wielu codziennych czynności, przez co będą one mogły doskonalić umiejętności samoobsługowe, rozwijać zainteresowania dotyczące innych krajów oraz odmiennych kręgów kulturowych, wykształcić akceptację i tolerancję wobec innych narodów i kultur, rozwijać umiejętność poznania siebie i otaczającego świata.

Zadaniem objęta jest grupa młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczęszczająca do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz do Gimnazjum Specjalnego w tej placówce. Warsztatowe zajęcia z gospodarstwa domowego będą odbywały się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu, prowadzone będą również w restauracjach na terenie miasta oraz w Edukacyjnym Gospodarstwie Agroturystycznym "Nadmorskie Zacisze" w Mielnie.

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” .

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2018r.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA