×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
W Urzędzie Gminy Kołobrzeg Wójt Włodzimierz Popiołek oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska, podpisali umowę o dofinansowani zadania wynikającego z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wspierane zadanie ma polegać na budowie gminnej dojazdowej do gruntów rolnych między Korzystnem a Przećminem.
Biblioteki Publiczne na terenie Gminy Kołobrzeg od 11 maja wznawiają swoją działalność w zakresie obsługi czytelnika.
Gmina Kołobrzeg rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu letniego. Od 4 maja hotele mogły wznowić działalność. Z dnia na dzien coraz więcej ośrodków zostaje otwartych na nowo. Jednak nie można zapominać o bezpieczeństwie.
Radny Gminy Kołobrzeg Bogusław Grygiel, który jest także prezesem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, opowiada o pracy strażaków OSP z Gminy Kołobrzeg podczas stanu epidemiologicznego.
Zakończyły się prace związane z przebudową na ulicy Kasztanowej w Budzistowie. Ulica zyskała nową nawierzchnię drogi, dwustronny chodnik, drogę rowerową, miejsca postojowe oraz nowoczesne oświetlenie. 
Strażacy z wszystkich jednostek OSP w Gminie Kołobrzeg cały czas prężnie działają. Przez długi czas rozwozili w Gminie maseczki dla mieszkańców. Teraz druhny Monika i Joanna z OSP Sarbia oraz druhna Alicja z OSP Karcino postanowiły stworzyć krótki film podsumowujący akcję.
W Gminie Kołobrzeg wolontariusze własnymi siłami uszyli już 2 tysiące wielorazowych maseczek ochronnych. Całą akcję zorganizował i koordynował radny Tomasz Czechowicz. W akcję włączyła się też Gmina Kołobrzeg, poprzez wsparcie finansowe i współpracę Iwony Pańtak z Zarządzania Kryzysowego oraz Klub Równych Szans.
Bartłomiej Gościniak (występujący pod nikiem: Andrinikus) z Solnego Grzybowo został zwycięzcą I Internetowych Mistrzostw Gminy Kołobrzeg w szachach błyskawicznych!. Drugie miejsce zajął również zawodnik Solnego – Maciej Wącior (Maciaser) a podium uzupełnił Marek Kubicki (Gambit Toruń).
Gmina Kołobrzeg zakupiła nowy transport ochronnych maseczek wielorazowego użytku. Maseczki po raz kolejny będą rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy.
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Kołobrzeg, którzy w związku ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych za miesiąc kwiecień 2020 roku, mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Kołobrzeg o przyznanie ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowych.
Gmina Kołobrzeg, w odpowiedzi na wnioski złożone przez dyrektorów szkół, zakupiła i przekazała 20 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych w Drzonowie i w Dźwirzynie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Radny Gminy Kołobrzeg Tomasz Królikowski opowiada o produkcji masek-przyłbic na Politechnice Koszalińskiej. Maski te były przekazywane m.in. Gminie Kołobrzeg. Są one zabezpieczeniem dla ludzi, którzy mają styczność z innymi osobami w ramach pracy lub wolontariatu. Radny mówi też o działalności radnego Tomasza Czechowicza, który zorganizował w Gminie Kołobrzeg akcję szycia maseczek. Zachęcamy do obejrzenia filmu.
Wójt Włodzimierz Popiołek, Gmina Kołobrzeg oraz lokalni przedsiębiorcy pracują nad projektem pomocy żywnościowej. Założeniem projektu jest pomoc osobom, które znajdują się w sytuacjach wyjątkowo ciężkich, a polegałby na zapewnieniu im obiadów.
Gmina Kołobrzeg przekazała zakupione przez siebie środki ochronne dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu oraz dla Posterunku Policji w Dźwirzynie. Instytucje te są niezwykle ważne w tym trudnym okresie, ale przez to ich pracownicy są narażeni dużo bardziej na zarażenie.
Strażacy z gminnych jednostek OSP rozwozili maseczki ochronne dla seniorów mieszkających na terenie Gminy Kołobrzeg. Rozdawano zarówno maseczki wielorazowe, ręcznie szyte przez mieszkańców Gminy Kołobrzeg, oraz zwykłe.
W związku ze stanem epidemii w Polsce Gmina Kołobrzeg oferuje pomoc swoim mieszkańcom. Przypominamy najważniejsze numery telefonów.
trażacy jednostek OSP w Gminie Kołobrzeg cały czas aktywnie działają. Niedawno Gmina Kołobrzeg postanowiła wspomóc strażaków w ich staraniach. Wszystkie jednostki Gminy Kołobrzeg (Stary Borek, Korzystno, Karcino, Drzonowo, Sarbia) otrzymały zestaw środków ochronnych, dzięki którym będą oni mogli pomagać skuteczniej i bezpieczniej. Na każdy z zestawów składały się specjalne maski-przyłbice, kombinezony ochronne, okulary ochronne, gogle oraz płyn do dezynfekcji rąk.
Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kołobrzeg w tym trudnym okresie są jedną z najbardziej zaangażowanych w pomoc ludziom grup. Mimo trudnych warunków sumiennie wypełniają swoją misję- wspieranie bliźnich. To właśnie oni w ramach wolontariatu m.in. rozwozili paczki żywnościowe.
W zwiazku ze zbliżającym się terminem płatności podatków Apelujemy do mieszkańców Gminy Kołobrzeg o przezorność. Uprzejmie prosimy, by wszelkich wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać przelewem na konto (używając np. bankowości internetowej), a nie na ręce sołtysów. W związku ze stanem epidemii starajmy się ograniczać liczbę wyjść oraz kontaktów z innymi.
Dzisiaj dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ochotniczej Straży Pożarnej dostarczono paczki z zapasami żywności. Dzięki inicjatywie GOPS-u, strażacy z jednostki OSP Stary Borek, mogli zawieźć pochodzące z PCK paczki najbardziej potrzebującym.
27 marca radny Gminy Kołobrzeg, Tomasz Królikowski przekazał Zarządzaniu Kryzysowemu Gminy Kołobrzeg maski-przyłbice, stworzone na Politechnice Koszalińskiej. Maski-przyłbice zostały wydrukowane przez Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej.
W dniu wczorajszym w szczecińskiej operze na Zamku  miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   
W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kołobrzegu nastąpiło podpisanie długo oczekiwanej umowy na dokończenie Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie.
Na podstawie złożonych ofert na realizację zadań publicznych w obszarach przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych Wójt Gminy Kołobrzeg przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych.
W Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 w lekkiej atletyce. Bardzo udany start zanotowała w nich przedstawicielka Kołobrzeskiego Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego "Sztorm", mieszkanka Grzybowa, Kinga Waleriańczyk.

 

×
Reklama