https://www.hotelleda.pl/restauracja/kuchnia
×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Urząd Gminy Kołobrzeg informuje, że z dniem 1 czerwca 2019r. weszła w życie uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Zgodnie z zapisami tej uchwały z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnienie będzie przysługiwało na 3 i każde kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej, ujęte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek). Aby skorzystać z tego zwolnienia po dniu wejścia w życie uchwały (po 1 czerwca 2019r.) należy złożyć nową deklarację „śmieciową”.

Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama