×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Na podstawie złożonych ofert na realizację zadań publicznych w obszarach przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych Wójt Gminy Kołobrzeg przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" dostało dotację na realizację programu profilaktycznego i socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Bogucinie.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu dostało dotację w ramach prowadzenia działań na rzecz udostępnienia osobom w podeszłym wieku lub dotkniętych ciężkimi chorobami oraz ich rodzinom wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym. Koło Gospodyń Wiejskich Kasztelanki dostało dotację w ramach działąń na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.


ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama