×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Gmina Kołobrzeg przystąpiła do rozliczenia grantu z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła plus", realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Kołobrzeg zakupiła 20 laptopów, które trafiły do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie oraz do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.  Całkowita kwota projektu wyniosła 55 000,00 zł i w całości pochodziła z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. .


Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do szkół i użyczony uczniom oraz nauczycielom w celu realizacji edukacji zdalnej, w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w formie tradycyjnej. . Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych. .

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA