×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Społeczność Ochotniczej Straży Pożarnej Korzystno tworzy 30 członków, w tym 4 honorowych. W zebraniu uczestniczyli wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Marek Huszla oraz druhowie Bogusław Grygiel i Jerzy Bartnik z zarządu powiatowego OSP, a poprowadził je dowódca jednostki Paweł Gramek. W zebraniach uczestniczy także podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Kołobrzeg Krzysztof Filipowicz, pod którego podlegają gminne jednostki OSP.

Głównym punktem spotkania było przedstawienie planów na 2018 rok, sprawozdań finansowych i z działalności straży za ubiegły rok. Jak zawsze tych działań było sporo. Jednostka uczestniczyła w 18 akcjach ratowniczych (6 pożarów i 12 likwidacji miejscowych zagrożeń). Zorganizowanie I Festynu Strażackiego w Korzystnie, na który uzyskali dofinansowanie z programu Społecznik. Podjęcie działań edukacyjnych w szkołach, udział w kursach i szkoleniach, pomoc w organizacji i obstawa gminnych wydarzeń min. Bieg ku Słońcu. Udział w festynach sołeckich m.in. pokaz sprzętu dla dzieci. Strażacy angażowali się także w prace porządkowe przy kościele i terenie boiska. Pozyskiwali sprzęt, a także wsparli akcję Szlachetna Paczka. Obecni jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium zarządowi. W planach na rok 2018 najważniejszą kwestią jest rozbudowa garażu straży OSP Korzystno, na który wykonano juz projekt, a inwestycja wyniesie około 75 tys. zł.


Jak podkreślił wójt Włodzimierz Popiołek - Cały cykl spotkań z gminnymi jednostkami OSP służy także zbieraniu informacji, co do waszych potrzeb także sprzętowych. W budżecie na ten rok zaplanowaliśmy zakup dwóch motopomp do odprowadzania wody i zarezerwowaliśmy na ten cel 200 tys. zł. To ważny wydatek w związku z ostatnimi podtopieniami jakie przytrafiły się w naszej gminie. Przewidujemy rozbudowę garażu także w OSP Sarbia, wymianę ogrzewania w remizie OSP Stary Borek czy zakup za 50 tys. sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Korzystno.


W całym powiecie odnotowano 1087 działań podejmowanych przez straż, w 155 zdarzeniach uczestniczyły jednostki OSP Gminy Kołobrzeg. Kolejne spotkania sprawozdawcze odbędą się kolejno w Karcinie, Drzonowie, Sarbii a na zakończenie pod koniec lutego w Starym Borku. Więcej o sprawach straży pożarnej w naszej gminie w najbliższym wydaniu czasopisma Afisz, w dziale Bezpieczeństwo.

Nie masz możliwości dodania komentarza
MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA TYLKO DLA
OSÓB ZALOGOWANYCH

 

×
Reklama