×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Radni spotkali się dziś w pełnym składzie. Na wstępie wójt Włodzimierz Popiołek przedstawił postępy prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Bieżące sprawy swoich miejscowości poruszyli również sołtysi. Ten punkt dyskusji zdominował temat stanu dróg.

Do porządku obrad, na wniosek wójta, wprowadzono kilka projektów uchwał. Między innymi dotyczący odcinka drogi powiatowej w Dźwirzynie. Dofinansowanie ze strony Urzędu Wojewódzkiego na remont 500m drogi będzie możliwe po jego przejęciu od Starostwa Powiatowego. Jeśli wniosek zyska aprobatę, gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie rzędu 85%. Radni ten wniosek przegłosowali pozytywnie. Ponadto zaakceptowali zmiany w budżecie na które złożyło sie m.in. zwiększenie o 500 tys. zł na inwestycje w oświetlenie: w Dźwirzynie, Obrotach i Grzybowie czy 500 tys zł na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolniczych. Przyjęta została uchwała wyrażona wolą sołtysów o niewyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków na fundusz sołecki na 2019 rok. Sołtysi chcą korzystać z funduszu wsparcia sołeckiego. Ustalono podział Gminy Kołobrzeg na 9 stałych obwodów głosowania. W okręgach wyborczych nastąpiły dwie istotne zmiany. Wzrost liczby mieszkańców w Zieleniewie spowodował zwiększenie okręgów i tym samym liczbę radnych z 3 do 4. Spadła natomiast liczba mieszkańców Drzonowa w skutek czego z 2 okręgów, stworzony jest 1.


Miłą wiosenno - wielkanocną niespodziankę obecnym na sesji, sprawiły dzieci z przedszkola Troskliwych Misiów w Zieleniewie, które odwiedziły Urząd Gminy Kołobrzeg i złożyły piękne świateczne życzenia.
Dodaj komentarz
Komentarze na portalu e-KG.pl są własnością ich twórców. Kołobrzeski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie.
Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za obraźliwy lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: redakcja@e-kg.pl

 

×
Reklama