×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Radni ocenili, że wójt Gminy Kołobrzeg w 2017 roku dobrze zrealizował budżet i udzieli mu absolutorium. Podczas sesji która odbyła się w Dźwirzynie dyskutowano również nad przebiegiem realizowanych inwestycji.

Wiele uwag radni złożyli w sprawie budowy ścieżki rowerowej R10 na dźwirzyńskim odcinku. Choć inwestycja jest jeszcze w toku, jak podkreślił wójt, już teraz zostaną rozpatrzone propozycje organizacji ruchu rowerzystów i pieszych, tak aby w newralgicznych miejscach (takich jak np. „patelnia”) nie dochodziło do kolizji.


Przewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów – Justyna Kuduk przedstawiła stanowisko sołtysów w sprawie realizacji ustawy regulującej sposób szacowania szkód łowieckich. Podkreśliła, iż sołtysi w praktyce nie są w stanie wypełniać narzuconego obowiązku w tym zakresie, szczególnie ze względu na brak kwalifikacji. Wójt Włodzimierz Popiołek zadeklarował, że w najbliższym czasie sołtysi zostaną odciążeni w tym zakresie przez wyznaczonych specjalistów, którzy będą działali na podstawie upoważnienia przez sołtysów.


Skarbnik Bożena Hok zaprezentowała sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2017 r. Główne dane to takie, iż dochody Gminy wyniosły niemal 65 mln zł., natomiast wydatki niecałe 54 mln. Nadwyżka finansowa wyniosła zatem 11 mln. zł. Największym kosztem w budżecie Gminy jest pomoc społeczna natomiast wśród wydatków majątkowych główną pozycję osiągnęły inwestycje drogowe (8 mln zł.), w dalszej kolejności sport, turystyka i inne. Radni pozytywnie ocenili i jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie. Również pozytywną opinię względem sprawozdania wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Komisja Rewizyjna zawnioskowała zatem o udzielenie wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi absolutorium z wykonania budżetu. Nie zabrakło w tym momencie dyskusji pomiędzy radnymi. Tomasz Szafrański oraz Krzysztof Chabaj wskazywali na niezrealizowane inwestycje, niegospodarnie wydawane ich zdaniem fundusze czy zbyt liczne zmiany w budżecie. Jak tłumaczyli natomiast radni Tomasz Królikowski, Bartosz Góral, Tadeusz Szopik czy Magdalena Kusiakiewicz i Mirosława Folta – zarzuty takie są spowodowane brakiem zrozumienia, nie dostrzeganiem skali realizowanych przedsięwzięć, a jak dodał wójt Włodzimierz Popiołek, również brakiem dobrej woli współpracy i brakiem możliwości satysfakcji. W rezultacie troje radnych – pani Anna Matejak, Krzysztof Chabaj i Tomasz Szafrański zagłosowali przeciw udzieleniu wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi absolutorium, 11 radnych zagłosowało „za”.


Wójt w słowach podziękowania zwrócił się do radnych z wdzięcznością za współpracę, zrozumienie, dobrą wolę i konstruktywną krytykę. Jak podkreślił – prawdziwą oceną pracy wójta i radnych będą zbliżające się wybory samorządowe.


Podczas sesji wójt oraz radni pożegnali również wieloletnią skarbnik Gminy Bożenę Hok, która decyzję o swoim odejściu argumentowała chęcią dalszego rozwoju zawodowego. Padło wiele wzruszających słów podziękowania, życzeń powodzenia i realizacji celów. Decyzją Rady nowym skarbnikiem Gminy został dotychczasowy główny księgowy Aleksander Russ. Skarbnik podziękował za zaufanie oraz zapewnił, że powierzone obowiązki będzie wypełniał tak, aby tego zaufania nie zawieźć. Podniosłym momentem sesji było także podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Gminy panu Stanisławowi Bekarzowi, zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodki Sportu Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Przez ponad 20 lat zajmował się on sprawami finansowymi, komunalnymi czy utrzymaniem plaż. Wkrótce przejdzie na zasłużoną emeryturę.

Komentarze  
+1 #1 asasa 2018-06-06 10:47
ah p/Hpk z pielegniarki na skarbnika wskoczyla a na czyich plecach???chyba mężusia co???ale burdel
+2 #2 GULGUTER 2018-06-17 05:06
Wójt w słowach podziękowania zwrócił się do radnych z wdzięcznością za współpracę, zrozumienie, dobrą wolę i konstruktywną krytykę. Jak podkreślił – prawdziwą oceną pracy wójta i radnych będą zbliżające się wybory samorządowe.
OBY SIĘ PAN WÓJT NIE ROZCZAROWAŁ OCENĄ PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZY URNACH WYBORCZYCH
0 #3 Ber Stambler 2018-06-20 08:17
POparcie dala Pretmyna Szuchewyczy i Mironu Syczy :sad:

google - wpisz : ber stambler byli zydzi donoszacy na zydow
0 #4 UPAinski SS Galizjen 2018-08-05 09:33
Slawa UPAdlinij i Steijepabu Banderu , herojom slawa.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama