×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Radni spotkali się tuż przed wakacyjną przerwą. Podczas XXXVII sesji Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek przedstawił obszerne sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami. Jak mówił – trwa budowa 25 inwestycji drogowych i śródpolnych, zakończono natomiast przebudowę Rycerskiej w Zieleniewie, międzynarodowej ścieżki rowerowej R10 (odbiór 2 lipca), budowę oświetlenia przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie łącznika budynku Szkoły i GOSTiR-u w Dźwirzynie (podpisano umowę z wykonawcą).

Radni zapoznali się również z działaniami w zakresie współpracy międzynarodowej (o szczegółach będą Państwo mogli przeczytać w lipcowym Afiszu). Pani Ewa Soroka (autorka wniosku o dofinansowanie) zaprezentowała zakres projektu „Baltic fo all”, który Gmina będzie realizowała od lipca br. do końca października 2020 r. Projekt zyskał dofinansowanie – 85% w ramach programu Interreg, a jego łączna wartość dla wszystkich partnerów (Gmina Kołobrzeg, Litwa, Niemcy) to niemal 5 milionów złotych.


Projekt będzie służył wzrostowi aktywności wykwalifikowanej siły roboczej na obszarze Południowego Bałtyku, dzięki zapewnieniu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania stabilności zatrudnieniowej przez osoby młode i niepełnosprawne w ramach zawodów: instruktor żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu osób niepełnosprawnych. Sołtysi długo dyskutowali na temat gotowości miejscowości nadmorskich do sezonu. Radni natomiast podjęli szereg uchwał, między innymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na wsparcie zadania poszerzenia drogi powiatowej w Karcinie, przyjęto zaproponowane zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej, przeznaczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowych dróg planowanych do zrealizowanie w latach kolejnych, przystąpiono także do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Korzystno. Radni ustalili także wysokość wynagrodzenia wójta.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama