×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML.
Zebranie sprawozdawcze OSP Korzystno z udziałem zarządu, członków, a także gości: przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, gminnych i powiatowych struktur, wójta Gminy Kołobrzeg Włodzimierza Popiołka, radnych i nowej podinspektor ds. zarządzania kryzysowego Iwony Pańtak.
Ochotnicy uczestniczyli w 18 akcjach ratowniczych w tym 14 razy wyjeżdżali do pożarów. Ostatni rok to również podnoszenie swoich umiejętności poprzez szkolenia i udział w ćwiczeniach. Zaangażowanie w akcje społeczne m.in. przekazanie czujników czadu dla najbiedniejszych mieszkańców.

Jednostka pozyskała z pomocą środków powiatowych i gminnych sprzęt hydrauliczny, gmina zakupiła nową motopompę wraz z przyczepą oraz rozbudowany został garaż. O rozbudowie garażu i innych inwestycjach, więcej wkrótce na naszej stronie. Jednym ze sposobów pozyskiwania środków przez strażaków ochotników w Gminie Kołobrzeg jest 1% naszego podatku jak go przekazać można zobaczyć tutaj. W ten sposób OSP Korzystno uzyskała w 2018 roku około 800 zł.

Plany na 2019 rok są nadal duże. W szereg jednostki ma być przyjętych 5 nowych członków, w tym jedna pani. Pozyskanie mniejszego sprzętu i umundurowania, szkolenia, działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży. Remont pozostałych sal w remizie czy organizacja wraz z Gminą Kołobrzeg III Festynu Strażackiego w Korzystnie. Ważnym wyzwaniem będzie udział OSP Korzystno w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Wszystkie przedstawione plany jak i podsumowanie minionego roku znalazły uznanie poparte jednogłośnym udzieleniem absolutorium dla zarządu.

Za tydzień podobne spotkanie w Starym Borku.

ZALOGUJ SIĘ ABY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ KOMENTOWANIA

 

×
Reklama